Kineziterapija

Kineziterapija - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

KINEZITERAPIJA (klinička) je deo rehabilitacijskog programa koja akcenat stavlja na posebno osmišljene vežbe u svrhu  brže  rehabilitacije nakon odredjenih kliničkih stanja (stanja nakon moždanih udara, pos-hiruška rehabilitacija pa do dijagnoza poput cervikalnog ili lumbalnog  sindroma, karpalnog tunela, sindrom smrznutog ramena, ispravljanja fizioloških lordoza…)

Kineziterapiju  u Fizio centru DUNAVSKI  sprovode isključivo STRUKOVNI FIZIOTERAPEUTI uz nadzor našeg FIZIJATRA. Ovo napominjemo iz prostog razloga jer pored kliničke kineziterapije postoji u zadnje vreme i sprotska kineziterapije koja se uči ili godinu dana na Difu ili na kursevima za kineziterapeute.

Ovo napominjemo iz jednostavnog razloga jer je bilo mnogo promašaja od strane naših pacijenata da im je bila potrebna prava rehabilitacija kroz kineziterapiju a “terapije” sui m radili difovci ili kineziterapeuti sa završenim kursom tako da su često završavali kod neuro-hirurga pogotuvu ako su imali neki oblik radikulopatije koje bilo potrebno medicinski tretirati. Kao što vidite , morate otvoriti četvoro očiju u moru slatkih fotogrfija na fejsbuku ili instagramu jer nikada ne znate ko vreba iza.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

AKATIVNE VEŽBE SE MOGU PODELITI U TRI DELA:

 1. Aktivne potpomognute
 2. Aktivne nepotpomognute
 3. Aktivne vežbe sa otporom

Može se primenjivati i terapijski i preventivno jer su kontraindikacije minorne ako se stručno izvodi sa fizioterapeutom.

KLINIČKA KINEZITERAPIJA MORA BITI STRUČNO VODJENA I DOZIRANA jer  dobar (viši, strukovni ili diplomirani) fizioterapueti mora odlično pozavati opšte stanje organizma (rad kardiovaskularnog sistema, nervnog sistema, respiratornog sistema, zanimanje/profesija pacijenta, nasledne bolesti, da li je sprotski aktivan ako jeste koji sport je u pitanju, kako se hrani… i sl.

OPŠTI TERAPIJSKI EFEKTNI KLINIČKE KINEZITERAPIJE SU:

 1. Stvaranje pravilnog refleksa pokreta kao i motoričke aktivnosti
 2. Povećanje radijusa pokretljivosti u zglobovima
 3. Augmentacija mišićne mase i elastičnosti
 4. Poboljšanje funkcije respiratornih organa, organa za varenje, kardiovaskularnog sistema

Prednost kineziterapije jeste ta što u pokretu učestvuje više fizioloških struktura:

 • Koštani sistem
 • Mišići
 • Zglobovi
 • CNS
 • PNS

Pored ove prednosti, nezaobilazno je spomenuti da svaka fiziološka struktura koju smo gore pobrojali, za sobom vuče i odredjeni sistem ili deo sistema koji je povezan sa njim pa tako u pokretu pored mišića, zglobova, CNS-a učestvuju kompleksniji sistemu poput: kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog.

Zbog te svoje speficičnosti ne koristi se isključivo u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji već i u situacijama bolesti srca i krvnih sudova, bolesti respiratornih organa, neuroloških i nefroloških poremećaja.

Kod primene kineziterapijskog tretmana jako je bitno da terapeut zna šta radi i da zna dobro da dozira vežbe. Prilikom forsiranja kineziterapijskih tehnika može doći do preteranog zamora kod pacijenta ili do oštećenja tek saniranog tkiva, a to niije dobro kod rehabilitacije. Tom prilikom mora se napraviti pauza u vežbanju i nakon toga kad lekar da zeleno svetlo može se nastaviti sa kineziterapijom, ali ovog puta obazrivije.

Oblici kineziterapije koje sprovodimo u Fizio centru DUNAVSKI:

 • Vežbe relaksacije
 • Vežbe pravilnog disanja
 • Vežbe sa cervikalni i lumblani sindrom
 • Kineziterapija kod perifernih artroza (artroza sitnih zglobova, gonartroza, koksartroza)
 • Kineziterapija nakon fraktura kostiju, sportskih i standardnih povreda gde deluje fizikalna terapija
 • Tretiranje kifoze i skolize
 • Vežbe sa korekciju ravnih stopala
 • Edukacije zaštitnih položaja i pokretea
 • Kineziterapija za osteoporozu