Dijadinamičke struje

Dijadinamičke struje - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Dijadinamične struje jesu kombinacija diferentno modulisanih outputa po intezitetu, amplitudi, obliku i galvanskoj komponenti.

Poznate su po svom analgetskom dejstvu, smanjenu otoka i prokrvljavanju bolnih regija do kojih ne dopire kiseonik. Smanjuju mišićni spazam i time u velikom broju slučajeva redukuju bol. Aktivno se koriste i kod stimulacije mišića nakon dužeg mirovanja , naročito nakon odredjenih hiruških intervencija gde dolazi do blagih mišićnih atrofija.

INDIKACIJE ZA PRIMENU DIJADINAMIČKIH STRUJA

 • Artroze i artritis u trenutku snažnih ataka bola
 • Sindrom cervikalnog i lumbalnog sindroma
 • Radikulopatije
 • Kontuzije
 • Subloksacije
 • Neuralgije
 • Neuritisi
 • Posttraumatske kontrakture
 • Algodistrofični sindrom ( Sudekov sindrom )
 • Poremećaj periferne cirkulacije

KONTRAINDIKACIJE ZA DDS

 • Graviditet
 • Krvarenja
 • Pareze nerava
 • Sve vrste paraliza
 • Akutni i subaktuni tromboflevitis
 • Zapaljenje dubokih vena
 • Kalkuloza ( kamen ) u žučnim i mokraćnim putevima

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled