Elektroforeza

Elektroforeza - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Elektroforeza predstavlja specifičan način aplikovanja konkretnog leka putem konstatne jednosmerne struje.

Ovakva aplikacija lekova u nekim slučajevima je nužna ako je pacijent alergičan na sastav leka koji bi trebao da kozumira kroz proces terapije. Razgradnja „alergijskih“ lekova u želudcu aktivira alergijeske procese koji često znaju da budu burni. Da bi se pacijent poštedeo aktivacije tih procesa, elektroforezom se lek aplikuje DIREKTNO na bolno mesto bez razgradnje u želudcu, jetri, crevima, što je savršno.

Zamislite put  dolaska leka na odredjnu regiju putem standardne oralne upotrebe. Usna duplja, ždrelo, jednjak, želudac, creva… jetra, deo produkata završava i u bubrezima.  Elektroforezom, direktno delujemo bolnu regiju.

Prva prednost je kada je pacijnet izložen veoma snažnom ataku akutnog bolu gde su minuti do rekacije standarnog leka predugački kao sat a diskutabilno je i pitanje doze (povećanje doze kod nas traje maksimalno 2 seknude do trenutne reakcije).

Druga prednost  je da jači lekovi neće oštetiti vaš želudac ni bubrege jer se direktno aplikuju na bolnu regiju i zaobilaze standardan put kretenja hrane u organizmu. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled