Epiduralna anestezija

Epiduralna anestezija - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Primena epiduralne anestezije u svetu je postala uobičajena metoda. Kod nas ova metoda postala je dostupna u većini porodilišta, ali ne odlučuju se sve žene da se porode bezbolno. Razlog zbog kojeg trudnice najčešće odbijaju epiduralnu anesteziju su strah od posledica.

Međutim, studije su pokazale da su posledice davanja epiduralne anestezije toliko male i retko se dešavaju. Tako se kao najčešća posledica epiduralne anestezije navodi glavobolja i pad pritiska. Glavobolja se pojavljuje nakon prestanka dejstva anestezije a pogađa jednu od 100 porodilja, dok pad krvnog pritiska se javlja kod jedne od 50 žena. Povreda nerava može da se dogodi kod jedne od 1000 žena, razvoj infekcije kod jedne od 50 hiljada porodilja, gubitak svesti se dešava kod jedne od 100 hiljada porođenih žena.

Paraliza, koja inače predstavlja i najveći strah koji odbija trudnicu da prihvati epiduralnu anesteziju, javlja se kod jedne od 250 hiljada porođenih žena.

Pre nego donesete odluku da li želite porođaj sa epiduralom ili bez njega, najbolje je da se informišete od strane vašeg lekara ili anesteziologa o celokupnom postupku dobijanja anestezije, njenim prednostima tokom porođaja i eventualnim posledicama. Iskustva drugih žena vam mogu pomoći ali zapamtite da svaka žena na svoj način doživljava bol, a i sam porođaj.

Šta je epiduralna anestezija na porođaju i kako se ona daje?

Epiduralna anestezija predstavlja lokalnu anesteziju koja se uz pomoć katetera aplikuje u tzv. Epiduralni prostor čime se blokiraju senzorni nervi. Epiduralni kateter se uz pomoć epiduralne igle ubacuje u epiduralni prostor, nakon čega se igla izvlači a kateter ostaje, a drugi deo katetera se postavlja uz leđa na jednu stranu ramena gde se kasnije ubacuju doze anestetika. Kateter može da se postavi i par sati pre porođaja, dok se doziranje anestezije vrši uz konsultacije sa akušerom u zavisnosti od toka porođaja. Kateter se postavlja uz lokalni anestetik i važno je da trudnica bude u potpunosti mirna.

Postupak aplikovanja katetera traje oko dvadesetak minuta. Prva doza anestetika počinje da deluje 10 do 15 minuta nakon davanja, čime trudnica počinje da oseća smanjenje bolova. Dejstvno jedne doze anestetika traje između 60 i 120 minuta, pa se postupak dodavanja anestetika radi na svakih sat do sat ipo vremena. Postupak se ponavlja do kraja porođaja, završna doza se daje na samom kraju, da bi se umanjili i bolovi u slučaju ušivanja kod epiziotomije, revizije materice i sl.

Da li epiduralna anestezija neutruališe bol?

Dejstvo epidurala neutrališe bol koji uzrokuju kontrakcije matrice, a trudnica jedino oseća napone. Kod dobro vođenog porođaja u epiduralu, trudnica treba da koristi napone da bi olakšala svoj porođaj i rodila svoje dete. Saradnja sa akušerom i pravilno disanje su tehnike koje trebate korisiti da biste izveli porođaj do kraja.

Iskustva mama sa epiduralnom anestezijom

Kao što svaka žena ima različito iskustvo kada je porođaj u pitanju, tako su i različita iskustva kod primene epiduralne anestezije. Neke žene smatraju da je epidural toliko dobar i koristan tokom porođaja jer nisu osetile bolove i omogučio mi je da pamte porođaj kao prijatnu i lepu stvar u životu. Dok druge žene kažu da su osećale bolove i da nisu toliko oduševljene epiduralom.

Koje uslove je potrebno ispuniti da bi se dala epiduralna anestezija?

Poželjno je da svaka trudnica koja se odluči na porođaj sa epiduralom, porazgovara sa svojim ginekologom da vidi da li sama trudnoća i njeno opšte stanje to dozvoljavaju. Takođe, trudnica bi trebala da se konsultuje i sa anesteziologom koji će joj dati anestetik tokom porođaja, oko pripreme i analiza koje bi trebala uraditi pre samog porođaja. Najčešće se radi krvna slika, faktori koagulacije, vreme krvarenja i biohemijska analiza.

Što se tiče doziranja epidurala na samom porođaju, kateter može da se ugradi i nekoliko sati pre samog porođaja, a anestetik se daje tek kada je akušerski nalaz povoljan. Sam tok porođaja prati akušer i onda kada je grlić otvoren najmanje tri prsta, a kontrakcije postale sinhronizovane i kada se javljaju na svaka dva do tri minuta, akušer daje saglasnost anesteziologu da dozira anestetik. Još jedan uslov za davanje epidurala je pucanje ili prokidanje vodenjaka, jer se odlivanjem vode pojačavaju i kontrakcije.

Da li je epiduralna anestezija štetna po zdravlje?

Ukoliko anesteziolog kvalitetno postavi kateter i akušer dobro vodi sam porođaj, u preko 90 posto slučajeva trudnica neće imati nikakvih problema. Epidural se smatra sigurnom metodom i preporučuje se svim trudnicama da ga prihvate na porođaju jer će im umanjiti porođajne bolove i time učiniti da porođaj protekne znatno brže. Pored toga što umanjuje bolove, epidural skraćuje vreme porođaja jer ubrzava diletaciju a to utiče na skraćenje trajanja samog porođaja. U prilog tome ide i statistika da se u svetu 80 posto prođaja obavlja u epiduralnoj anesteziji.

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled