Galvan

Galvan - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Galvanska struja se dobija iz naizmenične struje  frekvencije 50 – 100Hz sa naponom od 220V. Predstavlja jednosmernu konstantnu struju koja za vreme terapije ne menja ni  smer ni intezitet.  Ona izaziva efekat hipermije na koži I dubljim tkivima I anelgeizra osećaj bola. Hipermija takodje poboljšava trofiku  tkiva, smanjuje otoke i zapaljenske procese.

U terapiji galvansku struju  aplikujemo preko kože i sluzokože pod uslovom da su kontaktni delovi kože neoštećeni (bez ulceracija, ranica). Kontakt se ostvaruje preko elektroda koje mogu biti pločastog, prstenastog  ili okruglog obika koji su najčešće izradjene od kalaja, aluminijuma, cinka li srebra.  Radi zaštite kože, izmedju elektroda galvanske terapije i kože, stavlja se gaza natopljena u topli fiziološki rastvor.

Pacijnet oseća blago peckanje, trnjenje ili bockanje, koje izaziva struja na regiji koja se tretira. NAPOMINJEMO da ova vrsta struje nije nimalo bolna jer to prvo pacijenti pitaju. Ranije to bilo mnogo ekstremnije ali razvojem tehnike, i taj bol je nestao a peckanje svedeno na minimum. Dozu odredjujemo u dogovoru sa pacijentom tj. na osnovu njegove individualne percepcije.

Intezitet galvanske struje je maksimlano dozvoljen do 60 mA. Vreme trajanja terapije galvanskom strujom odredjuje fizioterapeut (10-20 min sa intezitetom od 8 -10 mA)

Svakako bitan parameter jeste i jačina struuje po jedinici površine elektrode (mA /cm2).  Intezitet struje je u granicama fiziološke osetljivosti odnosno 01. – 0.5 mA/ cm2

TIPOVI TERAPIJE GALVANSKOM STRUJOM

 1. STABILNA GALVANIZACIJA – Pločaste elektrode su fiksne i ne menjaju mesto.
 2. LONGITUDINALNA GALVANIZACIJA – Pločaste elektrode menjaju mesto longitudinalno (pravac na segment duž venske cirkulacije kako se najčešće tretiraju listovi na nogama, cervikalni deo kičme).

INDIKACIJE

 • reumatskih oboljenja
 • oštećenja nerava
 • Artroza
 • Artritis , burzitis, tenditis, periartritis
 • Neuritis i neuralgije
 • Distorzije i distenzije
 • Entezopatije
 • Cervikalni i lumbalni sindrom
 • Reinov sindrom
 • Periferne pareze

KONTRAINDIKOVANJA STANJA

 • Krvarenja i sklonost ka krvarenju
 • Graviditet
 • Maligni tumor
 • Febrlinost
 • Srčana dekompenzacija
 • Srčani pejstmejker
 • Ulceracije i rane

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled