Infracrvena lampa

Infracrvena lampa - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Infracrvena lampa predstavlja vid fizikalne terapije koja je nastala početkom prošlog veka . Bazira se  na  emitovanju ultraljubičastih zraka (UVA i UVB). Način na koji ultravioletno svetlo  terapijski deluje na bolna stanja, još uvek nije precizno definisano  u naučnim krugovima ali je dejstvo sto godina dokazano.  Pretpostavka naučne javnosti je da se odredjeni kvantni energije prodiru  i upijaju u ćelijama i da na taj način stimulišu veće lučenje AT.

Dejstvo infracrvenih zraka na tkivo, prvenstveno ima toplotno dejstvo a može se reflektovati  LOKALNO ili REFLEKSNO  (preko refleksnih zona).

Na aplikovanim delovima kože može se pojaviti blago crvenilo, eritem koji se povlači do 2h nakon terapije.

Što je talasna dužina zračenja manja, svetlosni kvant je veći (gama X zraci , IR)

Koristi se pri vazodiletaciji tkiva, ubrzavanje ćelijskog metabolizma, ubrzane limfne mikrocirkulacije kao i smanjena mišićnog spazma.

Nestručno korišćenje INFRA RED lampe može dovesti do raznih komplikacija kako na površini kože tako i na inervaciji mišića.

Bolje ordinacije imaju biodozimetre koji odredjuju eksponažu UV na osnovu vrednosti geometrijske progresije. Najvažniji parametar koji ulaze u precizno odredjivanje eksponaže jeste upadni ugao zraka.

Odabere se dobar upadni ugao zraka, pacijentu se daju zaštitne naočare i drži se bezbedno rastojanje od lampe.  Biodozimetri mogu biti napravljeni od  plastične folije, platna, gumiranog platna, u zavisnoti gde ćemo aplikovati.

Ne možemo govoriti o INFRA RED lampi a da ne pojasnimo termin BIODOZE.

Biodozom se ispituje personalna osetljivost kože i sluzokože. U tom procesu se prati eksponiranje i vrši se testiranje u vezi sa eritemima na koži.

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled