Interferentne struje

Interferentne struje - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Interferentne struje poznate su i pod nazivom „ukrštene struje“ . Dobile su ime po efektu koje izazivaju elektrode koje se aplikuju na telu pacijenta u slučaju kada imamo dva nezavisna strujna kola SREDNJEFREKVENTNE struje sa istog izvora napajanja, tzv. efekat interferencije. Dejstvo elektroda ispoljava se duboko u tkivu čime dobijamo  naizmeničnu niskofrekventnu struju.

Ova vrsta elektroterapije (IFS) veoma se efikasno pokazala kod problema sa otocima, u poboljšavanju vazodiletacije tkiva kao i ubrzavanju limfnih metaboličkih procesa . Primena interferentnih struja se u poslednje vreme sve više koristi kod regeneracije nerava , u rehabilitacionom procesu nakon fraktura kostiju  jer stimuliše lučenje kalusa .

 

INDIKATIVNA STANJA ZA PRMENU

 • Rehabilitacija traumatoloških pacijenata
 • Luksacija zglobova, distorzija, kontuzije
 • Posttraumatska kontraktura
 • Kod bržeg zacelivanja rana
 • Posttraumatskih komplikacija
 • Trofički i analgetski efekat kod neuroloških pacijenata
 • Vaskularani pacijenti .

KONTRAINDIKACIJE 

 • Srčana dekompeznacija
 • Akutna febrilnost pacijenta
 • Svi oblici maligniteta
 • Krvarenje
 • Akutna zapaljenja
 • Parkinsonova bolest
 • Tromboflebit (akutni )
 • Akutni i subaktuni tromboflebitis
 • Srčani pejsmejker

BIOLOŠKI EFEKTI DELOVANJA DIGITALNO MODULISANIH INTERFERENTNIH STRUJA

 • Inhibitorno na simpatikus a vrši stimulaciju i na parasimpatikus
 • Ubrzava kretanje limfe a samim tim i izbacivanje toksina( ne mešati sa manuelnom limfenom drenažom) što dovodi do lakšeg zaceljivanja rana
 • Deluje antiinflamantorno
 • Stimuliše glatka mišićna vlakna kao i grupu poprečno – prugastih mišića ( ne mešati za običnom EMS ili TENS stimulacijom koje koriste eksponencijalne struje) .
 • Vrši konverziju zakišeljenosti bolne regije ka alaknosti micro metaboličkim dejstvima
 • Aktivira oksidoreduktivne procese u organizmu i pojačava mišićnu trofiku.
 • Analgetski zbog izražene vazodiletacije i hranjenu tkiva kiseonikom.

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled