Kifoza

Kifoza - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Kifoza je deformitet kičme koji podrazumeva zakrivljenje kičmenog stuba u grudnom delu, mada može da se ispolji I na drugim delovima kičme. Kifozu je najlakše uočiti u sedećem položaju, zbog zakrivljenosti grudnog dela kičme, ramena su povijena I spuštena ka napred. Ovaj deformitet najčešće nastaje zbog naglog rasta deteta ili nepravilnog sedenja kod dece koja imaju slabe stomačne I leđne mišiće.

Kada posmatramo kičmu sa strane, možemo uočiti da normalna kičma ima nekoliko zakrivljenja. Prirodna zakrivljenja kičme nam pomažu da lakse apsorbujemo pritiske i opterećenja kojima je telo izloženo svakodnevno. Postoje vratna, lumbalna i torakalna (grudna) zakrivljenja kičme, koji imaju svoj stepen zakrivljenja. Vratni i lumbalni deo kičme zakrivljen je  u istu stranu, dok grudni deo kičme savija suprotno ka nazad i to zakrivljenje se naziva normalna fiziološka kifoza. Ukoliko je stepen zakrivljenja veći od fiziološke granice, onda govorimo od kifozi kao deformitetu kičme.

Pacijenti koji imaju problem sa kifozom susreću se sa smanjenom pokretljivošču kičme, naročito malih zglobova. Često se javlja bol prilikom opterećenja i pokretanja kičme. Osobe mogu osetiti zamor nakon dužeg sedenja ili stajanja.

Uzroci nastanka kifoze

Kifoza je poremećaj zakrivljenosti kičme u sagitalnoj ravnini, kod koje zakrivljenost torakalnog dela kičme ka unazad prelazi normalne granice. Kosti, ligamenti i mišići kičme omogućavaju da fiziološka zakrivljenja kičme budu stabilna i međusobno usklađena. Torakalno zakrivljenje je znatno tvrđe od lumbalnog i vratnog zbog kostiju i ligamenata kojima je predodređena.

Usled oštećenja nekog od elemenata torakalnog dela kičme dolazi do povećanja torakalne krivine odnosno do kifoze. Na razvoj i povećanje grudne kifoze utiče nekoliko faktora:

  • Osteoporoza – Staračka pogrbljenost je najčešće uzrokovana ovim obolenjem. Kosti se istanjuju i pucaju sto može dovesti do oštećenja i sabijanja pršljenova.
  • Urođene anomalije – Ukoliko se kičma bebe dok je u stomaku ne razvija ispravno, kosti leđa neće moći da se razviju kako treba i to može dovesti do kifoze.
  • Nagli rast deteta – Nagli rast deteta, naročito tokom puberteta može izazvati razvoj kifoze.
  • Prekomerna telesna težina – zbog prekomernih kilograma kičma je mnogo više opterećena i trpi veći pritisak
  • Degeneracija diskusa – diskusi kičmenog stuba vremenom slabe i isušuju se što može pogoršati kifozu.
  • Karcinomi – mogu dovesti do slabljenja i pucanja pršljenova što će dovesti do njihovog sabijanja i povećanja kifoze.

Kifoza – Vrste

Kifoza može biti staračka, strukturalna, funkcionalna (kifoza držanja) i idiopatska.

Staračka kifoza se javlja sa godinama i nešto je češća kod žena nego kod muškaraca, a najčešće je uzrokuje osteoporoza. Staračkoj kifozi su sklone i osobe koje su dugo koristile neke kortikosteroide.

Strukturalna kifoza je uslovljena genetskim faktorima i samom konstitucijom tela. Strukturalna ili konstitucionalna kifoza se obično stabilizuje nakon što dođe do završetka razvoja kostiju.

Funkcionalna kifoza (postularna) ne predstavlja deformitet grudnog dela kičme već poremećaj držanja tela. Kod postularne kifoze mišići leđa su oslabljeni, ali se kičma može svesno ispraviti prilikom savijenog položaja tela ili kontrakcijom leđnih mišića. Loše držanje tela se najčešće vremenom samo koriguje, a može biti potpomognuto različitim vežbama za jačanje kičme.

Idiopatska kifoza je deformitet kičme za čiji nastanak se ne zna uzrok. Ova vrsta kifoze najčešće se javlja u periodu adolescencije.

Kako se leči kifoza

Način lečenja kifoze zavisi od uzroka koji je doveo do deformiteta ali i od postojećih simptoma. Kifoza se najčešće leči kineziterapijom, ali moguće je vršiti i korekcije nošenjem gipsa, nošenjem steznika ili u najgorem ali i najređem slučaju operacijom kičme.

Terapija za lečenje kifoze obično podrazumeva vežbe za jačanje grudnih mišića, stomačnih i mišiča kičme. Pored terapije, preporučuje se ležanje na stomaku uz blago podignut jastuk, različite masaže i plivanje.

Ukoliko kifoza uzrokuje jake bolove u leđima u terapiju se uključuju i lekovi za regulisanje bola. Kada se utvrdi da je osteoporoza uzrok nastanka kifoze onda se u terapiju uključuju i lekovi za osteoporozu odnosno lekovi za jačanje kostiju.

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled