Lordoza kičme (lumbalna i cervikalna)

Lordoza kičme (lumbalna i cervikalna) - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

U skladu sa anatomijom čovekovog tela, kičma u normalnom stanju ima četiri zakrlivljenja pod određenim uglom: sakralno, lumbalno, cervikalno I grudno. Zakrivljenja kičme su neophodna da bi telo moglo nesmetano da se pokreće, bude stabilno I fleksibilno. Takođe, ova zakrivljenja omogućavaju uspostavljanje pravilnog držanja glave u ravni sa karlicom.

Lordoza predstavlja patološko zakrivljenje prednje krivine lumbalnog ili vratnog dela kičme. Zbog patološkog zakrivljenja kičme, bilo u lumbalnom Ili cervikalnom delu, moguć je nastanak bola ali I poteškoća prilikom pokretanja. Lordoza lumbalnog dela znatno utiče na držanje tela.

Lordoza je deformitet kičme koji podjednaho zahvata I mušku I žensku populaciju, a nema ni ograničenje kada je starost osobe u pitanju. Ipak, najčešće se pojavljuje kod pacijenata između 17 I 36 godina starosti.

Vrste lordoze

Postoje lumbalna I cervikalna (vratna lordoza).

Lumbalna lordoza

Predstavlja abnormalno zakrivljenje donjeg dela kičme. Vrlo jednostavno je uočiti postojanje ovog tipa lordoze. Kada osoba legne na leđa, može se primetiti luk koji kičma formira sa površinom na koju je oslonjena. Taj luk je pri normalnom zakrivljenju kičme toliko neprimetan da se jedva može provući dan između leđa I podloge. Vizuelno je moguće uočiti postojanje lumbalne lordoze I dok osoba stoji. Zadnjica I stomak su neprirodno istaknuti u odnosu na normalno držanje tela.

Cervikalna lordoza

Vratna lordoza jedno je od najčeščih deformiteta kičme. Karakteriše ga zakrivljenost vratnog dela kičme u obliku luka. Cervikalna lordoza može biti fiziološka I patološka. Fiziološko zakrivljenje vrata može nastati kao posledica uobičajenog rasta tela, dok patološko zakrivljenje nastaje kao posledica trauma nastalih tokom porođaja ili usled nekih drugih bolesti.

Na osnovu porekla nastanka, cervikalna lordoza se deli na primarnu I sekundarnu lordozu. Primarna lordoza nastaje kao posledica nekog patološkog oboljenja kičme. Sekudnarnu lordozu vrata mogu izazvati drugi faktori kao što su prekomerna težina, teški metabolički poremećaji ili prisustvo karcinoma u susednim organima.

Najčešći uzroci lordoze

Na nastanak I razvoj lordoze mogu uticati različiti faktori koji se mogu podeliti na faktore iz okruženja I faktore nastale zbog uticaja određenih oboljenja. Faktori iz okruženja su u stvari aktivnosti I navike koje osoba ima. U te faktore spadaju: preterna gojaznost, poremećaji u ishrani, pušenje, konzumacija alkohola, prekomerna upotreba šećera te nagli skokovi u rastu I razvoju osobe.

Na pojavu lordoze mogu uticati sledeći poremećaji I oboljenja organizma:

  • Nepravilan rad štitne žlezde I povećana proizvodnja hormona štitne.
  • Reumatoidni artrtitis
  • Ozlede I frakture cervikalne regije
  • Spondiloza
  • Išijas
  • Osteoporoza
  • Mišićni spazam na vratu
  • Dislokacija prišljenova itd.

Da li gojaznost može da izazove lordozu?

Preterana gojaznost spada u jedan od faktora rizika za nastanak lordoze, naročito lordoze lumbalnog dela. Prekomerna težina opterećuje kičmu I celokupni skelet čovekov čime može uticati na pojavu bola u lumbalnom delu kičme. Mišići kičme ne mogu da nose teret viška kilograma što dovodi do pomeranja kukova ka napred, a to uzrokuje neprirodno držanje  I zakrivljenje kičme. Ovakvo zakrivljenje kičme najčešće urzokuje razvoj lumbalne lordoze.

Koji su simptomi lordoze?

Najčešći simptomi lordoze je postojanje bola ali I vizuelno abnormalno zakrivljenje lumbalnog ili cervikalnog dela kičme. Osobe koje imaju lordozu, najčešće se žale na prisustvo bola u mišićima, koji nastaje zbog pomenutog zakrivljenja kičme pri kojem se mišići istežu I grče. Kod lordoze vrata prisutne su I česte glavobolje ali I ograničenost pri pokretanju glave I vrata. Moguće je da se pojavi utrnulost ruku I zujanje u ušima kao posledica zakrivljenosti vrata.

Lečenje

U zavisnosti od stanja u kom se pacijent nalazi zavisiće I sam tretman lordoze. Lakši oblici lordoze mogu da se tretiraju samo fizikalnom terapijom I svakodnevnim vežbama. Teži oblici lordoze se leče kombinacijom fizikalne terapije I terapije lekovima.

Ukoliko lordozu prati prisustvo jakog bola onda se u terapiju uključuju lekovi koji će smanjiti upalni proces. Kod cervikalne lordoze moguće je davati I inekicije intramuskularno da bi se umanjio bol.

Od fizikalne trapije mogu da se koriste različite metode: vežbe za kičmu I vrat, terapija ultrazvukom, vodena terapija. Kod lordoze vrata mogu da se koriste I cervikalni okovratnici.

Da bi se sprečio razvoj lordoze, potrebno je raditi na njenoj preventivi. Najbolji način za to je održavanje dobre forme mišića kičme uz svakodnevne lagane vežbe. Potrebno je voditi računa o držanju tela jer se time smanjuje opterećenje na mišićima vrata I ramena.

S vremena na vreme proverite u kakvom je stanju vaša kičma. Možete I sami proveriti da li imate lordozu. Lezite na tvrdu I ravnu površinu I proverite kolika je udaljenost između vratnog luka I podloge ili između lumbalnog dela I podloge, ukoliko možete provući šaku, moguće je da imate lordozu.  

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled