Magnetna terapija

Magnetna terapija - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

KAKO FUNKCIONIŠE MAGNETNA TERAPIJA

Delovanjem pulsirajućeg magnetnog polja zadate snage i konkretne frekvencije, procenat kiseonika u mišićima se povećava čak i do  200%  u odnosu na početne vrednosti. Paralelno sa oksigenacijom tkiva bolne regije, dolazi do povećanja  ATP koji predstavlja najvažniji  energetski izvor za ćelijske aktivnosti. Aktiviranjem oksido-reduktivnih procesa u regiji koja je zahvaćena  spazmom  kao i povećanjem ATP vrednosti, dolazi do smanjena mišićnog spazma u krvnim sudovimai poboljšavanja vaskularne perfuzija.

Pored primene u fizikalnoj medicini,  sa velikim uspehom se primnjuje u ortopediji, reumatologiji, endokrinologiji, neurologiji i sportskoj medicini.

INDIKACIJE ZA DELOVANJE PULSIRAJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG POLJA

PRIMARNI EFEKTI :

  • Aktivacija bio-trofičkih procesa čime se postiže efekat periodično propustljive ćelijske membrane koji je jako bitan u ishrani svake ćelije.
  • Ubrzava enzimsku aktivnost i pojačava koagulaciju enzima na ćelijskom nivou.
  • Akceleracija visokoenergetskog ATP-a uz povećano hranjenje kiseonika i povećanje parcijalnog pritiska od 180-200%

SEKUNDARNI EFEKTI :

  • Stvaranje antitrombičnog efekta ( smanjeni krvni viskozitet )
  • Pojačava imunološku snagu organizma
  • Stvaranje efekta vazodiletacije
  • Aktivacija endokrinih funkcija
  • Aktivacija reparativne procese u tkivima
  • Antiedematozni efekat
  • Antiinflamantorni i sedacijski efekat

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled