O nama

O nama - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

ZAŠTO MI?

Ono po čemu se Fizio centar DUNAVSKI izdvaja od ostalih sličnih fizijatrijskih ili fizioterapuetiskih ordinacija jeste jedinstveni spoj moderne i istočnjačke, tradicionalne medicine, to je ono što nas čini posebnim i efikasnim, a naročito naš dobro poznat koncept, KONCEPT DUNAVSKI.

Uspeli smo da pod jednim krovom objedinimo dostignuća savremene naučne medicine iz oblasti fizikalne terapije, rehabilitacije i tradicionalne, narodne medicine Istoka koja živi preko 5.000 godina.

IVAN M. DUNAVSKI

Ivan M. Dunavski - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad
 • Strukovani fizioterapeut
 • Bioenergetičar
 • Reiki master (4. stepen)
 • Strukovni terapijski specijalista neuro-muskularne patofiziologije (Češka- Prag)

Rodjen je 1979. godine.

Srednjoškolsko obrazovanje:

 • Srednja medicinska, smer fizioterapeutski tehničar
 • Srednja medicinska, smer medicinski tehničar
 • Srednja muzička, smer klavir

FAKULTETSKO  OBRAZOVANJE:

 • Muzička Akademija
 • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija (strukovni fizioterapuet)
 • Strukovna specijalizacija (Češka, Prag) zvanje: Strukovni specijalista neuro-muskularne patofiziologije

Još u periodu srednje škole razvio je ljubav prema muzikoterapiji (istočnjačkom tradicionalnom poimanju muzikoterapije ). Kroz muzikoterapiju dalekog Istoka, ušao je u svet energija, čakri, meridijana, bioenergije I polako počeo da oktriva magični svet Istočnjake tradicionalne medicine. Kao fizioterapeut koji je školovan na temeljima Zapadno Evropske moderne medicine,  lako je postao opčinjen Japanskim I Ruskim  načinom lečenja bolnih stanja iz oblasti muskulo-skeletnog sistema .

 

Ulaskom u svet bioenergije shvatio da se se ogroman broj bolesti bazira na psihosomatskoj osnovi. Kroz izučavanje bioenergije, našao je vezu izmedju duše i tela jer kada duša pati, tada i telo pati.

Objedinivši svoje znanje Istočnjačke medicine ( bioenergije, akupresure, jumeiho kocubana, 33 vrste masaža ) u korelaciji sa tekovinama razvoja fizikalne medicine (aparatna fizikalna terapija), 2005. godine počeo je sa svojim kolegama I prijateljima iz oblasti Istočnjake kao i klasične medicine da stvara  jedinstveni  koncept. Konept holističkog i medicinskog pristupa.

Godine 2013. koncept je i zvanično dobio ime “ DUNAVSKI”  – KONCEPT MEDICINSKOG I ISTOČNJAČKOG LEČENJA  i po tome se jako brzo proširio i van granice Srbije, Hrvatske i granica EX YU, Slovačka, Češka, Austrija, Grčka.

Na testiranju, proučavanju I usavršavanju koncecpta “ DUNAVSKI”  punih 8 godina  učestvovalo je oko:

 • 12 fizijatara
 • 9 ortopeda
 • 5 neuro-hirurga
 • 2 radiologa
 • 5 neurologa
 • Preko 200 fizioterapeuta

 

Svi oni su svojim znanjem i iskustvom a pod dirigentskom palicom Ivana Dunavskog, pomogli da se jasno definiše pravac razvoja koncepta “DUNAVSKI” koji se i danas usavršava i prati moderna dostignuća u fizijatriji, ortopediji kao i u energetskim tehnikama  drevnog Istoka  koje  svakodnevno izučava i primenjuje.

OMILJENI CITAT: VIVIERE MILITARE EST – ŽIVETI, ZNAČI BORITI SE.

 

 

Viktorija Sergejevna Lozinović

Viktorija Sergejevna Lozinović - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Rodjena je 1976. godine u Kaliningradu u Rusiji.
Završila je srednju medicinsku školu, smer za fizioterapeuta a onda diplomirna na Medicinskom fakultetu u Moskvi. Nakon završenih osnovnih medicinskih studija za dalju sferu usavršavanja izabrala je oblast fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ono što posebno treba istaći u njenoj biografiji je njeno poznavanje oseopatije i ruske škole kiropraktike jer su se ruskom narodnom kiropraktikom bavili i njen deda i njen otac tako da je ljubav i pasija prema tradicionalnoj medici vrlo rano, kroz praktične primere, usadjena u njeno srce. To je kasnije i bio motiv da se bas specijalizuje za domen fizijatrije i rehabilitacije.

U fizijatriji je prošla apsolutno sve od neuroloških pacijenata, post-operativne rehabilitacije, ortopedskih pacijenata.

Saradnja sa Ivanom M. Dunavskim, počela je 2013. prvo kao fizijatar saradnik (konsultant) , a onda i kao redovni deo tima „Dunavski“ kada je uspešno završila sve edukacije u domenu KONCEPT „DUNAVSKI“.

 

Tijana Ivanković

Tijana Ivanković - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Rodjena 1978. u Novom Sadu .

Završila je paralelno dva smera u srednjoj medicinskoj. Prvi je smer za pedijatrijsku sestrua drugi smer za fizioterapueta a onda takodje u Beogradu diplomirala na Visokoj Zdravstvenoj školi,  na smeru za strukovnu medicinsku sestru. Trenutno je takodje student Visoke Zdravstvene škole ali na smeru za strukovnog fizioterapueta.

Kao fizioterapeut i strukovna medicinska sestra, obožava rad sa decom i deca nju obožavaju .

Tvorac je mnogih naučnih radova  koji su prikazani na brojnim stručnim seminarima zdravstvenih radnika u zemlji.

Radni staž od 15 godina, garant je njene stručnosti, profesionalizma i medicinske etike.