O nama

O nama - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

ZAŠTO MI?

Ono po čemu se Fizio centar DUNAVSKI izdvaja od ostalih sličnih fizijatrijskih ili fizioterapuetiskih ordinacija jeste jedinstveni spoj moderne i istočnjačke, tradicionalne medicine, to je ono što nas čini posebnim i efikasnim, a naročito naš dobro poznat koncept, KONCEPT DUNAVSKI.

Uspeli smo da pod jednim krovom objedinimo dostignuća savremene naučne medicine iz oblasti fizikalne terapije, rehabilitacije i tradicionalne, narodne medicine Istoka koja živi preko 5.000 godina.

IVAN M. DUNAVSKI

Ivan M. Dunavski - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad
 • Strukovani fizioterapeut
 • Kiropraktičar
 • Bioenergetičar
 • Reiki master (4. stepen)
 • Strukovni terapijski specijalista neuro-muskularne patofiziologije (Češka- Prag)

Rodjen je 1979. godine.

Srednjoškolsko obrazovanje:

 • Srednja medicinska, smer fizioterapeutski tehničar
 • Srednja medicinska, smer medicinski tehničar
 • Srednja muzička, smer klavir

FAKULTETSKO  OBRAZOVANJE:

 • Muzička Akademija
 • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija (strukovni fizioterapuet)
 • Strukovna specijalizacija (Češka, Prag) zvanje: Strukovni specijalista neuro-muskularne patofiziologije

Još u periodu srednje škole razvio je ljubav prema muzikoterapiji (istočnjačkom tradicionalnom poimanju muzikoterapije, a ne srpskoj verziji muzikoterapije). Kroz muzikoterapiju dalekog Istoka, ušao je u svet energija, čakri, meridijana, bioenergije I polako počeo da oktriva magični svet Istočnjake tradicionalne medicine. Kao fizioterapeut koji je školovan na temeljima Zapadno Evropske moderne medicine,  specijalizovan  da dobar deo bolnih stanja  sanira laserom, magnetnim terapijma, strujama, terapijskim ultrazvukom, lako je postao opčinjen Japanskim I Ruskim  načinom lečenja bolnih stanja iz oblasti fizijatrije I ortopedije.

Dalje je kroz Japansku i Rusku školom kiropraktike, spoznao svet akupresure.

Ulaskom u svet bioenergije shvatio da se se ogroman broj bolesti bazira na psihosomaskoj osnovi. Kroz izučavanje bioenergije, Kia, našao je vezu izmedju duše i tela jer kada duša pati, tada i telo pati. Ono što savremena medicina počinje tek od nedavno da zagovara ali još uvek nema odgovore ni na jedno pitanje poput istočnjačke medicine koja te odgovore ima već preko 6.000 godina . Sada sami razmislite šta je čemu alternativa. Moderna medicina koja je stara ne više od 150 godina i tradicionalna, narodna medicina , koja je stara koliko i čovečanstvo a koju zovu „alternativna“.

Nešto što je staro hiljadama godina, nikako ne može biti alterantiva nečemu što se faktičti tek rodilo pre 150 godina, ali to je teorija koja se namerno zagovara jer farmaceutske kuće ne vole konkurenciju i trude se na svakakav način da relativizuju postoje i znanje Istočnjačke (narodne) tradiconalne medicine da bi što više prodavali svojih sintetičkih proizvoda.

Objedinivši svoje znanje Istočnjačke medicine od praktičnih pristupa (kiropraktika, akupresura,  istočnjke masaže, šijacu, jumeiho kocuban, thai, Ma Uri preko reikija, bioenergije, bioenergetskih masaža, preko dijagnostike kao I prevencije, a u korelaciji sa tekovinama razvoja fizikalne medicine (aparatna fizikalna terapija), 2005. godine počeo je sa svojim kolegama I prijateljima iz oblasti Istočnjake kao i klasične medicine da stvara  jedinstveni  koncept. Konept holističkog i medicinskog načina lečenja.

Godine 2013. koncept je i zvanično dobio ime “ DUNAVSKI”  – KONCEPT MEDICINSKOG I ISTOČNJAČKOG LEČENJA  i po tome se jako brzo proširio i van granice Srbije, Hrvatske i granica EX YU, Slovačka, Češka, Austrija, Grčka.

Na testiranju, proučavanju I usavršavanju koncecpta “ DUNAVSKI”  punih 8 godina  učestvovalo je oko:

 • 12 fizijatara
 • 9 ortopeda
 • 5 neuro-hirurga
 • 2 radiologa
 • 5 neurologa
 • Preko 200 fizioterapeuta
 • Oko 5 kiropraktičara (doktori kiropraktike koji su doktorirali u Engleskoj I Rusiji)

Da bi ste mogli da poimite koliko je to bilo obimno istraživanje bilo, navešćemo podatak da je u arhivu Ivana Dunavskog od 2005. godine, skladišteno je preko 6 TONA papira raznih isveštaja koji su svakodnevno stizali iz ordinacija sa kojima je saradjivao a koje se nalaze u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu, Krakovu, Pragu, Beču, Gracu. To su ordinacije koje su pasivno učestvovovale u radjanju koncepta “DUNAVSKI” jer su na nedeljnom nivou dobijali upitnike  koje su radili sa svojim pacijentima I vraćali nazad za Novi Sad.

Svi oni su svojim znanjem i iskustvom a pod dirigentskom palicom Ivana Dunavskog, pomogli da se jasno definiše pravac razvoja koncepta “DUNAVSKI” koji se i danas usavršava i prati moderna dostignuća u fizijatriji, ortopediji kao i u energetskim tehnikama  drevnog Istoka  koje  svakodnevno izučava i primenjuje.

OMILJENI CITAT: VIVIERE MILITARE EST – ŽIVETI, ZNAČI BORITI SE.

Viktorija Sergejevna Lozinović

Viktorija Sergejevna Lozinović - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Rodjena je 1976. godine u Kaliningradu u Rusiji.
Završila je srednju medicinsku školu, smer za fizioterapeuta a onda diplomirna na Medicinskom fakultetu u Moskvi. Nakon završenih osnovnih medicinskih studija za dalju sferu usavršavanja izabrala je oblast fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ono što posebno treba istaći u njenoj biografiji je njeno poznavanje oseopatije i ruske škole kiropraktike jer su se ruskom narodnom kiropraktikom bavili i njen deda i njen otac tako da je ljubav i pasija prema tradicionalnoj medici vrlo rano, kroz praktične primere, usadjena u njeno srce. To je kasnije i bio motiv da se bas specijalizuje za domen fizijatrije i rehabilitacije.

U fizijatriji je prošla apsolutno sve od neuroloških pacijenata, post-operativne rehabilitacije, ortopedskih pacijenata.

Saradnja sa Ivanom M. Dunavskim, počela je 2013. prvo kao fizijatar saradnik (konsultant) , a onda i kao redovni deo tima „Dunavski“ kada je uspešno završila sve edukacije u domenu KONCEPT „DUNAVSKI“.

Tijana Ivanković

Tijana Ivanković - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Rodjena 1978. u Novom Sadu u lekarskoj porodici.

Završila je paralelno dva smera u srednjoj medicinskoj. Prvi je smer za pedijatrijsku sestrua drugi smer za fizioterapueta a onda takodje u Beogradu diplomirala na Visokoj Zdravstvenoj školi,  na smeru za strukovnu medicinsku sestru. Trenutno je takodje student Visoke Zdravstvene škole ali na smeru za strukovnog fizioterapueta.

Kao fizioterapeut i strukovna medicinska sestra, obožava rad sa decom i deca nju obožavaju .

Tvorac je mnogih naučnih radova  koji su prikazani na brojnim stručnim seminarima zdravstvenih radnika u zemlji.

Radni staž od 15 godina, garant je njene stručnosti, profesionalizma i medicinske etike.