Sonoterapija

Sonoterapija - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Sonoterapija predstavlja u praksi primenu zvučne energije.

U fizikalnoj terapiji postoji INFRAZVUK i ULTRAZVUK. Penetrirajuće dejstvo ultrazvuka u tkivu zavisi od frekvencije sonde kao i on provodljivosti tkiva gde se vrši aplikovanje.

Tri najčešće frekvencije koje se koriste su od :

  • 800 KHz gde je dubina penetracije oko 7cm
  • 3  MHz gde je dubina penetracije oko 2cm
  • 1 Mhz gde je dubina penetracije oko 4,5 cm

Uredjaj sa kojim se radi sonoforeza sastoji se od generatora  naizmenične struje koja se dovodi na kristal u glavi sonde. Naizmenična polarizacija  kristala  izaziva osicilovanje iste frekvencije i tako nastaje ultrazvučni talas. Sredstvo koje se koristi za inkotaktnu površnu na koži u procesu sonoforeze su uglavnom gelovi ali ne klasični aqua gelovi koji se koriste kod standardne ultrazvučne terapije.