TENS

TENS - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji tako što vrši stimulaciju nervnih vlakana koja služe za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških i neuroloških stanja.

 

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled