Ultrazvuk

Ultrazvuk - Fizikalna terapija Dunavski, Novi Sad

Na početku ovog teksta, pojasnićemo razliku izmedju dva najčešća tipa ultrazvuka a to su:

 1. DIJAGNOSTIČKI ULTRAVUK koji se koristi u ginekologiji, kardiologiji…
 2. TERAPIJSKI ULTRAZVUK koji se koristi u fizikalnoj medina, ortopediji, neurohirurgiji

 

KLINIČKA UPOTREBA ULTRAZVUKA

Ultrazvuk izražava dva najčešća dejstva: mehaničko i toplotno dejstvo. Kao takav sa velikim uspehom se koristi u terapiji brojnih bolnih i spazmatičnih stanja, oštećena nerava, uklještenja. Pored ove neurološke sfere aktivno se koristi I kod odredjenih bolesti koštano-mišićnog sistema

U terapiji koristimo ultrazvučne sonde frekvencije  1Mh ili 3 Mhz koje se koriste u dva režima kao PULSNI ILI KONTINUIRANI ultravučni talas a sama vrsta problema kod pacijenta odredjuje frekvenciju sonde kao I vrstu talasa koja se koristiti.

Ultrazvučni talasi predstavljaju longitudinalna treperenja sredine tj. Periodične kompresije i dilatacije molekula čvrste, gasovite i tečne sredine kroz koju se prostire.

INDIKACIJE ZA ULTRAZVUČNU TERAPIJU

 • Aktivacija osteogeneze
 • Pospešuje miorelaksaciju
 • Ublažavanje bola
 • Kalcifikacije u muskulaturi ramena
 • Stimulacija hipermizacije tkiva
 • Ubrzavanje procesa zarastanja
 • Akceleracija mikrometaboličkih procesa

KONTRAINDIKACIJE

 • Loši krvni sudovi
 • Tromboflebitis
 • Akutna infekcija
 • Onkološka oboljenja
 • Akutna zapaljenja

Fizio centar Dunavski Novi Sad je tu zbog Vas!

Kontaktirajte nas ukoliko imate nekih nedoumica ili zakažite pregled